หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 45  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
[ 24-05-2562 ]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  [ 25 พ.ค. 2562 ]    
 
แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ของเดือนเมษายน  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. แจ้ง ทม.น่าน  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพิ่มเติม แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
แจ้งยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระบบ INFO อัพเดทข้อมูลล่าสุด  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณเหลือจ่าย แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.แม่จริม  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 526
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player