การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดน่านสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
แจ้งให้สำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์ก  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development Scho  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ info  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไ  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจ  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มิ.ย. 2561 ]    
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏ  [ 13 มิ.ย. 2561 ]    
 
การดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    
 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 410
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player